Trac's Descaler Concentrate

Kategori:

TRAC's Descaler™ su soğutmalı ekipmanın içinde taşa benzer madde oluşturan tatlı su tartarını çözmek için tasarlanmış güvenli biyo parçalanabilen tartar gidericidir.

 

TRAC's Descaler™ su soğutmalı ekipmanın içinde taşa benzer madde oluşturan tatlı su tartarını çözmek için tasarlanmış güvenli biyo parçalanabilen tartar gidericidir. Ekipmanınızın soğutma sistemindeki tartar kalıntıları ısı transfer hızını önemli derecede azaltır. 1/64” kadar az tartar oluşumu sistem etkinliğini %15 oranında azaltabilir. Sonuç olarak sistem aşırı ısınır. Oda sıcaklığında kullanılan, Descaler™ ekipmanınızda güvenli şekilde tekrar sirküle eder. Bu hafif çözelti ulaşılması zor alanlara işler ve sisteminizi ilk durumuna getirerek yıllarca biriken tartarı temizler.
 
Kullanım Alanları
Trac’s Descaler™ aşağıda belirtilen sistemlerde güvenli şekilde kullanılabilir:
• Motor tatlı su soğutma sistemi
• Kazan
• Soğutma kulesi
• Kondensatör
• Soğutucular
• Isı eşanjörleri
• A rıtma kuleleri
• Kompresör
• P ompa
• Radyatör
• E vaporatör
• P arçalar
Faydalar
• Trac’s Descaler™ kullanıcı, ekipman ve çevre için güvenlidir.
• Trac’s Descaler™ plastik, metal, lastik, fiberglas, vinil, ahşap veya boya dahil çoğu yüzeyin özelliğine zarar vermez.
• Trac’s Descaler™ çinko anot, kalay veya galvanize madde gibi çinko esaslı metallerle Kullanıldığında dikkat edilmelidir.
• Trac’s Descaler™ biyolojik olarak parçalanabilir & kanalizasyon sisteminde atılabilir.
• Trac’s Descaler™ tehlikeli madde bölümü (başlık 22), Kaliforniya balık toksisite analiz testini geçmiştir ve NSF uluslararası standardına 60 uyar.
• Güncel EPA ilkelerine göre Trac’s Descler ™ yanıcı olmayan ürün olarak sınıflandırılır.
Kullanım Talimatları
Doğru akışı sağlamak için yıkama işlemi sırasında termostatı çıkarın
Motordan soğutucu sıvıyı boşaltın ve soğutucu sıvının tamamen temizlendiğinden emin olmak için temiz suyla yıkayın.
Sistemi önceden karıştırılmış su ve Trac Descaler Concentrate ® çözeltisi ile doldurun (doğru seyreltme oranı için ürün etiketine bakın)
İç soğutma kanallarından çözeltiyi sirküle etmek için motoru çalıştırın. Motoru 4 saat çalıştırın.
Çözeltiyi boşaltın ve TRAC Desclar ® çözeltisi izleri temizlenene kadar sistemi yıkayın.
Dren valfını kapatın, termostatı değiştirin ve motoru motor soğutucu sıvısı ile tekrar doldurun (üretici spesifikasyonuna bakın)